Search

 

 

„Financira Europska unija – nextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.“

NAZIV KORISNIKA
IPC-INŽENJERING d.o.o., Akademika Ladislava Šabana 22, Ivanec, OIB: 93379380828

NAZIV PROJEKTA    
Digitalizacija poduzeća IPC-INŽENJERING d.o.o.

KRATKI OPIS PROJEKTA
Svrha projekta je jačanje tržišne pozicije, rast na novim tržištima i povećanje konkurentnosti kroz optimizaciju i digitalizaciju poslovnih procesa, a ista će se postići ostvarenjem sljedeća 3 specifična cilja:
1) Povećanje efikasnosti i učinkovitosti poslovnih procesa kroz implementaciju suvremenih digitalnih tehnologija;
2) Povećanje produktivnosti zaposlenika primjenom digitalnih rješenja i jačanjem digitalnih vještina;
3) Povećanje kvalitete samog projektiranja smanjenjem manualnog rada, a zahvaljujući suvremenim i novim tehnologijama
Projektom se unapređuje poslovanje, odnosno optimiziraju poslovni procesi i postiže integracija poslovnih funkcija u jednu cjelinu. U sklopu projekta se za potrebe unaprjeđenja samog projektiranja i povećanja kvalitete, nabavljaju softverski alati kojima se omogućava projektiranje u BIM modelu. Za sveukupan nadzor i upravljanje poslovanjem, a što i predstavlja potpunu digitalnu transformaciju poslovanja, nabavljen je specifičan softver koji je dizajniran prema potrebama poduzeća IPC inženjering. Predmetnim softverom se zamijenjuje velik broj excel tablica i omogućuje komunikacija i poslovanje s jednog središnjeg mjesta gdje se pohranjuje, kao i upravljanje cjelokupnom dokumentacijom. Time se uvelike mijenja način rada u poduzeću i odnos prema klijentima. Uz to se nabavila računalna oprema na kojoj su instalirani novi softverski alati, te je povećana razina kibernetičke sigurnosti poslovanja zahvaljujući nabavi servera kao dodatnog mjesta za oporavak, mrežnog vatrozida te antivirusnog programa. Djelatnici su educirani za rukovanje novonabavljenom IT opremom i softverima.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA
Realizacijom Projekta je planirano povećanje prihoda poduzeća, zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, smanjenje negativnog utjecaja na okoliš, uvođenje novih rješenja. U sklopu projekta nabavljena je suvremena IT oprema te softveri Kojima je unaprijeđeno 9 poslovnih procesa: upravljanje ljudskim potencijalima, financije i računovodstvo, logistika, upravljanje imovinom, prodaja, strateško planiranje, upravljanje rizicima, projektiranje, kontrola kvalitete.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
155.433,84 EUR

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU
72.378,49EUR

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA
1. listopada 2022. god. – 1. travnja 2024. god.

KONTAKT OSOBA
Mihael Cahun, info@ipc-ing.hr

KORISNI LINKOVI
https://fondovieu.gov.hr/

 

Copyright 2024 by IPC-INŽENJERING d.o.o. Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top