Search

Povećanje konkurentnosti društva IPC-INŽENJERING uvođenjem informacijsko komunikacijske tehnologije

 

Uvođenje informacijske tehnologije
Europska Unija
Strukturni fondovi
Operativni program konkurentnosti i kohezija
Republika Hrvatska
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

 

KORISNIK

IPC-INŽENJERING  d.o.o., Ivanec


NAZIV PROJEKTA

"Povećanje konkurentnosti društva IPC-INŽENJERING uvođenjem informacijsko komunikacijske tehnologije"


KRATKI OPIS PROJEKTA

Projekt obuhvaća ulaganje u softverska rješenja za izradu idejnih rješenja i vizualizaciju te nadogradnja softvera za proračun stabilnosti konstrukcija kako bi se pokrili dodatni elementi, od drvenih, čeličnih, prednapetih konstrukcija i drugih. Uz navedeno nabavlja se i računalna oprema kao podrška nabavljenim softverima. Ciljevi poduzeća su usmjereni na postizanje bolje organizacije, optimizaciju poslovnih procesa, porast prihoda, produktivnosti, smanjenje troškova, porast dobiti, a u konačnici će se povećati konkurentnost poduzeća. Izravnu korist ima menadžment poduzeća, zaposlenici, poslovni partneri i lokalna zajednica.


CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Realizacijom Projekta je planirano povećanje prihoda poduzeća,  unaprjeđenje 7 poslovnih procesa, zadržavanje postojećih radnih mjesta i zapošljavanje jednog novog djelatnika. U sklopu projekta nabavljaju se softverska rješenja i računalna oprema.


UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU
Ukupna vrijednost projekta: 271.332,84 HRK,
Iznos sufinanciranja EU: 217.066,27 HRK.


RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA
15. prosinca 2019. god.  – 15. prosinca 2020. god


KONTAKT OSOBA
Mihael Cahun, mihael@ipc-ing.hr


KORISNI LINKOVI

www.strukturnifondovi.hr;
www.europski-fondovi.eu/tags/operativni-program-konkurentnost-i-kohezija

 

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća IPC-INŽENJERING d.o.o.

 

 

Copyright 2024 by IPC-INŽENJERING d.o.o. Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top