Search

DOBRO DOŠLI!

Mi smo projektantska tvrtka s naglasakom na primjeni obnovljivih izvora energije u projektima te aplikaciju najmodernijih tehničkih rješenja za dizanje energetske učinkovitosti objekata svih namjena.

USLUGE


PROJEKTIRANJE

 

NADZOR NAD GRADNJOM

 

CONSULTING

 

INŽENJERING

Organizacija i izvođenje radova

ENERGETSKI PREGLED I CERTIFICIRANJE

 

SUDSKA VJEŠTAČENJA

 

LEGALIZACIJA NEKRETNINA

 

O NAMA


IPC-INŽENJERING d.o.o. osnovan je 1993. godine, a osnivač poduzeća je inženjerska obitelj Cahun u čijem 100% vlasništvu je tvrtka.

Zaposlenjem ovlaštenog inženjera elektrotehnike poduzeće počinje s aktivnim poslovanjem 2011 godine. Osnovna djelatnost poduzeća prema NKD 2007 je 71.12 Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje.

Poduzeće trenutno ima 10 zaposlenih, od toga 9 diplomiranih inženjera iz arhitektonske, građevinske i elektrotehničke struke.

Kroz dosadašnje poslovanje, poduzeće nudi usluge projektiranja, nadzora nad gradnjom, consultinga, inženjeringa (organizacija i izvođenje radova), energetskih pregleda i certificiranja, sudska vještačenja te legalizaciju nekretnina. Značajan naglasak u samom poslovanju poduzeća je na primjeni obnovljivih izvora energije u projektima te aplikaciju najmodernijih tehničkih rješenja za dizanje energetske učinkovitosti objekata svih namjena.

Poduzeće surađuje uglavnom sa svim jedinicama lokalne samouprave Varaždinske županije, te je poslovalo sa gradovima Varaždinom, Lepoglavom, Ivancem i Kutinom. Također, česti klijenti poduzeća su srednja i velika poduzeća poput KTC d.d., INTERSPORT, Jedinstvo d.o.o., Ivančica d.d. i mnogi drugi. Ciljno tržište našeg poduzeća su JLS-ovi, mikro, mala i srednja poduzeća iz područja cijele RH, a u budućnosti je namjera podići uslugu projektiranja i stručnog nadzora na viši nivo te proširiti poslovanje izvan spomenutog područja.


Reference

 • Projektiranje
 • Projekti energetske obnove građevina
 • Konzalting ishođenja građevinske dozvole
 • Nadzori
 • IZGRADNJA POGONA ZA PRERADU KRUMPIRA, Maruševec, 2014., Glavni projekt
 • MUZEJ IVANEC, Ivanec, 2014., Glavni projekt- konstrukcija, hidrotehničke instalacije, elektrotehničke instalacije
 • STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA GRABAR, Ivanec, 2014., Glavni projekt
 • REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA POSLOVNE GRAĐEVINE IVANČICA, Ivanec, 2015., Glavni projekt
 • IZGRADNJA BENZINSKE POSTAJE UZ TRGOVAČKI CENTAR KTC, Zabok, 2015., Glavni projekt
 • IZGRADNJA BENZINSKE POSTAJE UZ TRGOVAČKI CENTAR KTC, Požega, 2015., Glavni projekt
 • REKOSTRUKCIJA ZGRADE KINA, Ivanec 2015., Glavni projekt- konstrukcija, hidrotehničke instalacije, elektrotehničke instalacije
 • SOLARNE ELEKTRANE, SOLIDA, 2014-2016., Glavni projekt- konstrukcija
 • REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA PROIZVODNO-SKLADIŠNE GRAĐEVINE FRASSON, Otok Virje, 2015. – Glavni projekt
 • REKONSTRUKCIJA – DOGRADNJA I NADOGRADNJA POSLOVNO – PROIZVODNE GRAĐEVINE FIŠTREK IVANEC - Glavni projekt
 • REKONSTRUKCIJA – DOGRADNJA PROIZVODNE GRAĐEVINE,  Stažnjevec, 2016. - Glavni projekt IZGRADNJA TRGOVAČKOG CENTRA REKONSTRUKCIJOM I DOGRADNJOM POSLOVNE GRAĐEVINE, KTC, Petrinja, 2016. - Glavni projekt
 • IZGRADNJA KOTLOVNICE NA BIOMASU, Slavonski hrast, Slatina, 2016. - Glavni projekt
 • IZGRADNJA BENZINSKE POSTAJE UZ TRGOVAČKI CENTAR KTC, Varaždin, 2016. - Glavni projekt
 • GRAĐEVINSKI PROJEKTI JAVNIH RASVJETA gradova Lepoglava, Zabok, Varaždinske toplice, Ivanec, Marija Bistrica, Feričanci – Glavni projekt- konstrukcija
 • IZGRADNJA TRGOVAČKOG CENTRA KTC,Grubišno Polje, Srpanj 2016., Glavni projekt
 • IZGRADNJA TRGOVAČKOG CENTRA REKONSTRUKCIJOM I DOGRADNJOM POSLOVNE GRAĐEVINE KTC, Petrinja, Lipanj 2016. - Glavni projekt
 • IZGRADNJA POSLOVNO PROIZVODNE GRAĐEVINE, GPT Đurasek d.o.o., Ivanec, Kolovoz 2016. - Glavni projekt
 • IZGRADNJA POSLOVNO-PROIZVODNE GRAĐEVINE, MACHIPER OPREMA d.o.o., Nedelišće, Studeni 2016. - Glavni projekt
 • REKONSTRUKCIJA I NADOGRADNJA TEHNOLOŠKOG PARKA VARAŽDIN, Prosinac 2016. - Glavni projekt- konstrukcija
 • IZGRADNJA TRGOVAČKOG CENTRA I BENZINSKE POSTAJE KTC, Jalžabet, Siječanj 2017.- Glavni projekt
 • KOTLOVNICA-rekonstrukcija i dogradnja, BAUWERK BOEN d.o.o., Đurđevac, Svibanj 2017.-Glavni projekt
 • IZGRADNJA PROIZVODNO-POSLOVNE GRAĐEVINE, LJILJAN S d.o.o.,Ivanić Grad, Lipanj 2017. -Glavni projekt
 • IZGRADNJA TRGOVAČKOG CENTRA KTC, Mursko Središće, Srpanj 2017.- Glavni projekt
 • REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA POSTOJEĆE KOTLOVNICE, OTK d.o.o., Kaštelanec, Srpanj 2017. – Glavni projekt
 • DOGRADNJA SUNČANIH ELEKTRANA CERJE II, CERJE III, CERJE IV, JAVA SELNIK, SONET SELNIK, 2017. i 2018. – Glavni projekt
 • IZGRADNJA POSLOVNE GRAĐEVINE – PROIZVODNI POGON SA PRATEĆIM SKLADIŠTEM, MARCONATO d.o.o., Otok Virje, Studeni 2017.
 • REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE D 10 I IZGRADNJA  SJEVERNE  BENZINSKE POSTAJE I PRATEĆIH  SADRŽAJA (dionica 002, čvor Vrbovec I – čvorište Dubrava) - BENZINSKA POSTAJA VRBOVEC SJEVER, KTC d.d., Prilesje, Listopad 2017.
 • REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE D 10 I IZGRADNJA JUŽNE BENZINSKE POSTAJE I PRATEĆIH  SADRŽAJA (dionica 002, čvor Vrbovec I – čvorište Dubrava), KTC d.d., Prilesje, Listopad 2017.
 • IZGRADNJA TRGOVAČKOG CENTRA I BENZINSKE POSTAJE KTC, Karlovac, Prosinac 2017. – Glavni projekt
 • IZGRADNJA POSLOVNE GRAĐEVINE - LOGISTIČKO - DISTRIBUTIVNOG CENTRA, IVANČICA d.d., Ivanec, Prosinac 2017.- Glavni projekt
 • IZGRADNJA PROIZVODNO-POSLOVNE GRAĐEVINE, PI-MEHANIKA d.o.o., Gačice, Veljača 2018. – Glavni projekt
 • IZGRADNJA GRAĐEVINE GOSPODARSKE NAMJENE POSLOVNE DJELATNOSTI - PROIZVODNA HALA ZA PROIZVODNJU OSTALIH PROIZVODA OD PLASTIKE, Strela d.o.o., Jalkovec, Ožujak 2018. – Glavni projekt
 • INTERSPORT – project management (projektiranje, inženjering, nadzor i consulting) na uređenje prodavaonica na području regije (Slovenija, Hrvatska, BiH, Srbija, Crna Gora) – preko 40 lokala
 • Osnovna škola Vladimira Vidrića, Kutina
 • Stambeno - poslovna zgrada Garešnica, Garešnica
 • Osnovna škola Mate Lovraka - zapadna zgrada, Kutina
 • Osnovna škola Mate Lovraka - istočna zgrada, Kutina
 • Srednja škola Ivanec sa dvoranom, Ivanec
 • Dječji vrtić Ivančice, Ivanec
 • Dječji vrtić Neven, Kutina
 • Osnovna škola Banova Jaruga, Banova Jaruga
 • Višestambena zgrada Ivanec, Ivanec
 • PŠ Julijane E. Drašković, Jazbina Cvetlinska
 • Društveni dom Stažnjevec, Stažnjevec
 • Društveni dom Ivanečka Željeznica, Ivanečka Željeznica
 • Dječji vrtić Križevci, Križevci
 • Dječji vrtić Aleja, Varaždin
 • Dječji vrtić Biškupec, Varaždin
 • Dječji vrtić Dravska, Varaždin
 • Dječji vrtić Gortanova, Varaždin
 • Dječji vrtić Koprivnička, Varaždin
 • Dječji vrtić Kozarčeva, Varaždin
 • Dječji vrtić Trakošćanska, Varaždin
 • TRANSFORMATORSKA STANICA GUMIIMPEX VARAŽDIN – posebni uvjeti, potvrde, građevinska dozvola
 • JAVNA RASVJETA DIJELA NASELJA ZLOGONJE – posebni uvjeti, potvrde, građevinska dozvola
 • JAVNA RASVJETA GRADA VARAŽDINSKE TOPLICE – posebni uvjeti, potvrde, građevinska dozvola
 • REKOSTRUKCIJA ZGRADE KINA IVANEC – posebni uvjeti, potvrde, građevinska dozvola
 • KOTLOVNICA NA BIOMASU SLATINA – posebni uvjeti, potvrde, građevinska dozvola
 • IZGRADNJA BENZINSKE POSTAJE KTC VARAŽDIN – posebni uvjeti, potvrde, građevinska dozvola
 • REKONSTRUKCIJA – DOGRADNJA I NADOGRADNJA POSLOVNO – PROIZVODNE GRAĐEVINE FIŠTREK IVANEC - posebni uvjeti, potvrde, građevinska dozvola
 • IZGRADNJE POSLOVNO-PROIZVODNE GRAĐEVINE, MACHIPER OPREMA d.o.o. – posebni uvjeti, potvrde, građevinska dozvola
 • IZGRADNJA TRGOVAČKOG CENTRA I BENZINSKE POSTAJE KTC, Jalžabet, Siječanj 2017. -posebni uvjeti, potvrde, građevinska dozvola
 • IZGRADNJA PROIZVODNO-POSLOVNE GRAĐEVINE, LJILJAN S d.o.o.,Ivanić Grad, Lipanj 2017. - -posebni uvjeti, potvrde, građevinska dozvola
 • IZGRADNJA TRGOVAČKOG CENTRA KTC, Mursko Središće, Srpanj 2017.- -posebni uvjeti, potvrde, građevinska dozvola
 • REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA POSTOJEĆE KOTLOVNICE, OTK d.o.o., Kaštelanec, Srpanj 2017. –  -posebni uvjeti, potvrde, građevinska dozvola
 • IZGRADNJA POSLOVNE GRAĐEVINE – PROIZVODNI POGON SA PRATEĆIM SKLADIŠTEM, MARCONATO d.o.o., Otok Virje, Studeni 2017. -posebni uvjeti, potvrde, građevinska dozvola
 • IZGRADNJA POSLOVNE GRAĐEVINE - LOGISTIČKO - DISTRIBUTIVNOG CENTRA, IVANČICA d.d., Ivanec, Prosinac 2017.- -posebni uvjeti, potvrde, građevinska dozvola
 • IZGRADNJA PROIZVODNO-POSLOVNE GRAĐEVINE, PI-MEHANIKA d.o.o., Gačice, Veljača 2018. –  -posebni uvjeti, potvrde, građevinska dozvola
 • IZGRADNJA GRAĐEVINE GOSPODARSKE NAMJENE POSLOVNE DJELATNOSTI - PROIZVODNA HALA ZA PROIZVODNJU OSTALIH PROIZVODA OD PLASTIKE, Strela d.o.o., Jalkovec, Ožujak 2018. -posebni uvjeti, potvrde, građevinska dozvola
 • IZGRADNJA TEHNOLOŠKIH GRAĐEVINA: PARNA KOTLOVNICA SA SPREMIŠTEM BIOMASE, SUŠARE I PARIONICE DRVODJELAC, Lepoglava, 2014.
 • REKONSTRUKCIJA – PRENAMJENA INDUSTRIJSKOG KOMPLEKSA BIVŠE CIGLANE U DRVNU PRERAĐIVAČKU ZONU DRVODJELAC, Lepoglava, 2014.
 • MUZEJ IVANEC, Ivanec, 2014.
 • REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE I DOGRADNJA NOVE GRAĐEVINE – HOTEL PARK 4*, Varaždin, 2014.-2015.
 • REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA POSLOVNE GRAĐEVINE IVANČICA, Ivanec, 2015.
 • IZGRADNJA BENZINSKE POSTAJE UZ TRGOVAČKI CENTAR KTC, Zabok, 2015
 • IZGRADNJA BENZINSKE POSTAJE UZ TRGOVAČKI CENTAR KTC, Požega, 2015.
 • REKONSTRUKCIJA – DOGRADNJA I NADOGRADNJA POSLOVNO – PROIZVODNE GRAĐEVINE FIŠTREK IVANEC, Ivanec, 2016.
 • GRAĐENJE GRAĐEVINE POSLOVNE NAMJENE- NADSTREŠNICE, Ivanec, 2016.
 • IZGRADNJA BENZINSKE POSTAJE UZ TRGOVAČKI CENTAR KTC, Varaždin, 2016.
 • IZGRADNJA TRGOVAČKOG CENTRA KTC,Grubišno Polje, 2016.
 • IZGRADNJA TRGOVAČKOG CENTRA REKONSTRUKCIJOM I DOGRADNJOM POSLOVNE GRAĐEVINE KTC, Petrinja, 2016.
 • IZGRADNJA TRGOVAČKOG CENTRA KTC, Mursko Središće, 2017.
 • IZGRADNJA TRGOVAČKOG CENTRA I BENZINSKE POSTAJE KTC, Jalžabet, 2017.
 • POSLOVNO PROZVODNA GRAĐEVINE, REINOX d.o.o., Brezje, 2017.-2018.
 • IZGRADNJA PROIZVODNO-POSLOVNE GRAĐEVINE, LJILJAN S d.o.o.,Ivanić Grad, 2017.-2018 -U TIJEKU
 • REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA POSTOJEĆE KOTLOVNICE, OTK d.o.o., Kaštelanec, 2017.-2018 -U TIJEKU
 • IZGRADNJA POSLOVNE GRAĐEVINE – PROIZVODNI POGON SA PRATEĆIM SKLADIŠTEM, MARCONATO d.o.o., Otok Virje, 2017.-2018 -U TIJEKU
 • REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE D 10 I IZGRADNJA  SJEVERNE  BENZINSKE POSTAJE I PRATEĆIH  SADRŽAJA (dionica 002, čvor Vrbovec I – čvorište Dubrava) - BENZINSKA POSTAJA VRBOVEC SJEVER, KTC d.d., Prilesje, 2017.-2018 -U TIJEKU
 • REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE D 10 I IZGRADNJA JUŽNE BENZINSKE POSTAJE I PRATEĆIH  SADRŽAJA (dionica 002, čvor Vrbovec I – čvorište Dubrava), KTC d.d., Prilesje, 2017.-2018 -U TIJEKU
 • IZGRADNJA TRGOVAČKOG CENTRA I BENZINSKE POSTAJE KTC, Karlovac, 2018. -U TIJEKU
 • INTERSPORT – uređenje lokala na više lokacija, Beograd, Zagreb, Rijeka, Šibenik,...

KLIJENTI


NAŠ TIM


DIREKTOR

Mihael Cahun, mag.ing.aedif.

Direktor – glavni projektant, nadzorni inženjer i voditelj projekta
Ovlašteni inženjer građevinarstva – G 5508
Ovlašteni voditelj gradilišta – GIG 2128
Ovlašteni energetski certifikator (MODUL 1, 2 i 3)
Stalni sudski vještak građevinske struke
E-mail: mihael@ipc-ing.hr
Mob: +385 98 390 728
 

ODJEL ARHITEKTURE

Antonija Brljak, mag.ing.arch.

Projektantica arhitekture, voditelj projektnog ureda
Projektantica arhitekture
Ovlašteni arhitekt – A 4686
Ovlaštena osoba za izradu elaborata za zaštitu od požara - br.ovl. 366
E-mail: antonija@ipc-ing.hr
Mob: +385 98 311 392

 

Petra Korpar, mag.ing.arch.

Projektantica arhitekture
Projektantica arhitekture
Ovlašteni arhitekt – A 4568
Ovlaštena osoba za izradu elaborata za zaštitu od požara - br.ovl. 365
Mail: petra@ipc-ing.hr
Mob: +385 98 934 2572

 

Barbara Bešenić, arh.tehničar

Projektantica arhitekture - suradnik
Mail: barbara@ipc-ing.hr
Mob: +385 95 881 7799

 

Željko Herceg, ing.građ.

Projektant arhitekture - suradnik
Mail: herceg@ipc-ing.hr
Mob: +385 95 907 0471

 

ODJEL ELEKTROINSTALACIJA

Vladimir Vlah, dipl.ing.el.

Projektant elektroinstalacija i nadzorni inženjer
Projektant elektroinstalacija i nadzorni inženjer
Ovlašteni inženjer elektrotehnike – E 122
E-mail: vladimir.vlah1@gmail.com
Mob: +385 98 639 673

 

Tihomir Galevski

Projektant elektroinstalacija - suradnik
E-mail: galevski@ipc-ing.hr
Mob: +385 95 5512 962

 

ODJEL KONSTRUKCIJA

Eva Došen, mag.ing.aedif

Projektant konstrukcija, nadzorni inženjer i voditelj projekta
Projektant konstrukcija, nadzorni inženjer i voditelj projekta
Ovlašteni inženjer građevinarstva – G 5007
Ovlaštena osoba za izradu elaborata za zaštitu od požara - br.ovl. 314
E-mail: eva@ipc-ing.hr
Mob: +385 91 150 9825

 

Luka Vidoni, mag.ing.aedif.

Projektant konstrukcija, nadzorni inženjer
Projektant konstrukcija
Ovlašteni inženjer građevinarstva – G 6063
E-mail: vidoni@ipc-ing.hr
Mob: +385 91 529 4652

 

Domagoj Oštarjaš, mag.ing.aedif.

Projektant konstrukcija – suradnik
E-mail: ostarjas@ipc-ing.hr
Mob: +385 99 7895 115

 

ODJEL HIDROINSTALACIJA

Krunoslav Kuštelega, mag.ing.aedif.

Projektant hidrotehničkih instalacija i niskogradnje
Projektant hidrotehničkih instalacija i niskogradnje
Ovlašteni inženjer građevinarstva – G 5806
E-mail: kustelega@ipc-ing.hr
Mob: +385 98 521 339

 

Andrea Kozulić, mag.ing.aedif.

Projektant suradnik - Projektant niskogradnje
Projektant suradnik - Projektant niskogradnje
E-mail: andrea@ipc-ing.hr
Mob: +385 99 826 2371

 

ODJEL ENERGETIKE

Mladen Strmečki, mag.ing.aedif.

Projektant fizikalnih svojstava građevine, izrada projekta energetske obnove i energetskih certifikata
Projektant fizikalnih svojstava građevine, izrada projekta energetske obnove i energetskih certifikata
Ovlašteni inženjer građevinarstva – G 5805
E-mail: strmecki@ipc-ing.hr
Mob: +385 98 251 018

 

Saša Jureković, dipl.ing.geot.

Projektant geotehničkih konstrukcija, izrada projekta energetske obnove I izrada elaborata procjene vrijednosti nekretnine
Projektant geotehničkih konstrukcija, izrada projekta energetske obnove i izrada elaborata procjene vrijednosti nekretnine
E-mail: jurekovic@ipc-ing.hr
Mob: +385 98 994 0434

 

ODJEL STROJARSKIH INSTALACIJA

Kamilo Lazić, dipl.ing.stroj.

Projektant strojarskih instalacija, nadzorni inženjer
Projektant strojarskih instalacija
Ovlašteni inženjer strojarstva – S 1876
E-mail: klazic@gmail.com
Mob: +385 91 3052 264

 

KONTAKT


IPC inženjering d.o.o.
Mirka Maleza 30A
42240 Ivanec
Hrvatska

IBAN: HR 5423600001102204093
SWIFT: ZABAHR2X ZAGREBAČKA BANKA d.d.

IBAN: HR1923400091111118009
SWIFT: PBZGHR2X Privredna banka Zagreb d.d.

IBAN: HR2423900011101341028
SWIFT: HPBZHR2X Hrvatska poštanska banka d.d.

MB: 0342335
OIB: 93379380828

E-mail: info@ipc-ing.hr
 
Ured Ivanec
Adresa:
Mirka Maleza 30A, 42240 Ivanec
Telefon: +385 (0)42 410 215

Ured Zagreb
Adresa: Trnsko 23A, 10000 Zagreb
Telefon: +385 (0)98 390 728

 
Uvođenje informacijske tehnologije
Europska Unija
Strukturni fondovi
Operativni program konkurentnosti i kohezija
Republika Hrvatska
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
E-impuls
Republika Hrvatska
Strukturni fondovi
Operativni program konkurentnosti i kohezija
Europska Unija
Copyright 2024 by IPC-INŽENJERING d.o.o. Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top